Find forældrenes indkomst på din skole

Gennemsnitlig indkomst efter skat:

Under 200.000 kr.

200 - 300.000 kr.

300 - 400.000 kr.

400 - 500.000 kr.

Over 500.000 kr.

Analysen bygger på tal fra Danmarks Statistiks registre. I analysen indgår elever, der starter i 0-9. klasse på en ordinær grundskole, dvs. privat- og folkeskole, men ikke efterskole og specialskole. Elever over 17 år er ikke medregnet.

Skolerne skal have minimum 50 elever i alt, heraf mindst 10 elever i aldersgruppen 7-12 år, for at indgå i analysen. Dette gøres for at sikre, at særlige skoler kun med udskolingen ikke forstyrrer billedet.

Den gennemsnitlige indkomst for elevernes forældre opgøres på baggrund af ækvivaleret disponibel indkomst i familierne. Familier, der ikke er skattepligtige, hvor et medlem af familien er død i løbet af året, eller hvor DST ikke har oplysninger om indkomst, indgår ikke.